करुणा आणि कोरोना

काही जण म्हणत आहेत की कोरोना किमान 2 वर्षे तरी राहिल, माझ्या मते हा फक्त एक समज आहे.कोरोना सहजासहजी निघुन जाणारा नाही, गेला तरी करुणाबाईंचे चे आयुष्य कायमचे बदलू जाईल हे नक्की. मुंबईत उद्याची स्वप्ने पाहत जगू पाहणारयांपैकी करुणा एक सामान्य स्त्री आहे.तीच ऐकलत तर, कोरोना येण्यापूर्वी ती एक सामान्य जीवन जगत होती, म्हणजे समाजात…

David & Covid

Some people are saying Covid will be here for at least 2 years, in many ways mostly it’s only an assumption.Possibly, Covid is here to stay and it’s going to change David’s life forever. David is a common man trying to survive while dreaming of a better tomorrow in Mumbai.Before Covid, He was living a…