शंभर टक्क्यांचा अट्टाहास कशाला?

ते करुन काय फायदा आहे, शेवटी हे तर रहाणारच ना? या एका किंवा अश्याच प्रकारच्या प्रश्नांमुळे न जाणे  किती गोष्टी सुरु होण्या अगोदरच संपतात. एखादी गोष्ट करायची म्हटलं की, ती का करु नये ह्यासाठी अडथळे शोधुन, ती का करणे अगदी शक्यच नाही किंवा ती केल्यानं काहीच उपयोग कसा नाही, हे हूशारीने सांगाणारया लोकांची एक विशिष्ट…

Why Hundred % ?

” Ultimately it won’t create a full impact !”What is the use of doing that ?” what is the use of boycotting China’s products? This or similar questions like this are the route cause of many big initiatives failing even before they start. There are some special type of people around us who have the…

धुम्रपान आणि लॉकडाऊन

नाही का?  एक अतिशय सोपी गोष्ट?  जे आपण सर्वांनी बर्‍याच वेळा केले आहे. विनोद सोडून द्या, पण आपण सर्वानी, ते केले आहे आणि पुन्हा पुन्हा करण्याचा प्रयत्न करूच.  आशा आहे की, एक दिवस आपण यशस्वी होऊ. मी धूम्रपान करण्याच्या नुकसानाबद्दल बोलणार नाही.  ते सर्व धूम्रपान करणार्‍यांना, धूम्रपान न करणार्‍यांपेक्षा अधिक माहित आहे, नाही का?  आणि…

Quitting Cigarettes and Quarantine

“Quitting smoking is very easy! I have done it 100 times!! – P.L.Deshpande. ( Famous Comedy Writer, India) Quitting smoking is very easy! ,Isn’t it? A very easy thing to do? which we all have done many times.Jokes apart, we all have been there, done that and we will try doing it again and again….