David & Covid

Some people are saying Covid will be here for at least 2 years, in many ways mostly it’s only an assumption.Possibly, Covid is here to stay and it’s going to change David’s life forever. David is a common man trying to survive while dreaming of a better tomorrow in Mumbai.Before Covid, He was living a…

आयुष्य आणि आवड

तुमची आवड आणि कामधंदयाची निवड एकच असेल, तर हा लेख कदाचित तुमच्यासाठी नसावा, कारण मग तुम्ही जगातील त्या अगदी मोजक्या अद्वितीय लोकांपैकी आहात जे आपल्या कामात खरोखरचं मग्न आहेत. परंतु आपल्यापैकी बहुतेकांसाठी, जिथे खरं तर आपली आवड सहज परिपूर्ण वास्तव बनू शकली असती, तिथे काहितरी आवडीनुसार करण, हे आपल्याला एखाद्या अस्पृश्य स्वप्नासारखं वाटू लागते. काही…

The Passion within

If you are someone for whom, your lifelong passion and profession are same, may be you don’t need to read this blog. Then, you are one of those very few unique people in this world. But for most of us, our passion which could easily be a perfect reality often turns in to an untouchable…

आई

कधी कधी अस वाटत की, मातृदिन म्हणजे mother’s day हा साजराच का करावा? असा ठरवून साजरा केलेला दिवस खरं तर आपल्याला “मातृत्व साजरं करायचं किंवा नाही असा एक प्रकारे पर्यायच देतो”. बाकीच्या कुठल्याही एखादया भावनेला किंवा कारणाला समर्पित केलेलया दिवसांसारखं, आईचं प्रेम एखादया दिवशीच साजरं करावं का? आईचं प्रेम, ही तर खरी प्रत्येक दिवशी साजरी…

Mother

Perhaps, Mother’s day should not be celebrated. It kind of gives you an option ” to celebrate motherhood or not “. It somehow, puts this day along with all other celebrated days, to remind you of a very special person, A designated day to celebrate our mothers? Motherhood, it is an emotion that should be…

लढा.

हल्ली रोजच, आपण या साथीच्या रोगाविषयी काहीना काही वाचत आहोत. कोरोनाचा परिणाम काही चांगला व काही वाईट अश्या दोन्ही प्रकारात झाला आहे. निसर्ग तर छान सावरत आहे, पण आपल्यापैकी बहुतेकांसाठी ही जीवघेणी परिस्थिती आहे. अलीकडेच, माझ्या जुन्या वरीष्टांशी याच विषयावर गप्पा मारत होतो. या कठीण काळाला कस सामोर जावं त्यावर विचार विनीमय करुन झाल्यावर त्यांनी…

Battle of Life

Everyday, we read something in the news about how this pandemic is treating us. The impact of which has been both good and bad. Nature is recovering ,but for most of us, it has been a life threatening situation. Recently, after a chat with my ex’Boss, regarding these difficult times, he sent me a few lines from an ancient Indian…

मी मलाच सांगितलेली ” एक गोष्ट”

काल, एका वर्गमित्राशी बोलत होतो. खरं तर, बरीच वर्षे आम्ही संपर्कात नव्हतो. या लॉकडाउनमध्ये काही गोष्टी तरी छान होत आहेत यात शंकाच नाही. त्याने माझ्या आडनावाने मला हाक मारत संभाषण सुरू केले, शाळेत असताना फारच कमी जण मला माझ्या नावाने बोलवायचे. त्यामूळे त्याच्यासाठी ते नविन नव्हतं,पण माझ्यापूढ़े माझच आडनाव आज नव्याने पुन्हा समोर येत होत….

A Story, that I told myself.

Yesterday, I was talking to a school friend. We hadn’t been in touch for a long time. No doubt this lockdown has had a few good things to offer too. He started the conversation by calling me with my surname, in school very few called me with my first name. And suddenly that very moment,…

शंभर टक्क्यांचा अट्टाहास कशाला?

ते करुन काय फायदा आहे, शेवटी हे तर रहाणारच ना? या एका किंवा अश्याच प्रकारच्या प्रश्नांमुळे न जाणे  किती गोष्टी सुरु होण्या अगोदरच संपतात. एखादी गोष्ट करायची म्हटलं की, ती का करु नये ह्यासाठी अडथळे शोधुन, ती का करणे अगदी शक्यच नाही किंवा ती केल्यानं काहीच उपयोग कसा नाही, हे हूशारीने सांगाणारया लोकांची एक विशिष्ट…